Иқтисодиёт тармоқлари ривожланишининг асосий кўрсаткичлари

Батафсил

Асосий кўрсаткичлар

 • 2016 йилда хизматлар 45,2%, қишлоқ хўжалиги 34,1%, саноат 19,5%
 • 2020 йилда саноат 27,4%, хизматлар 38,8%, қишлоқ хўжалиги 33,8%
Саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми 3,2 баробарга ошди
 • 2016 йилда - 111,9 трлн.сўм
 • 2020 йилда – 369 трлн.сўм
 • Саноатни ўртача йиллик ўсиш суръати 7,5-7,8% ва ялпи ишлаб чиқариш 2,1 баробарга ошиши кўзда тутилган. Ялпи қўшилган қиймат саноат соҳасининг улуши 34,7% оширилади
Саноатда истеъмол товарларини ишлаб чиқариш хажми 3 баробарга ошди
 • 1991 йилда 39,2% ташкил этган бўлса, 2016 йилда келиб 43,1% га ёки 11,3 баробарга ошди
 • 2017-2020 йй. ўртача йиллик ўсиш суръатлари 105,5% этган ҳолда, шу йилларда умумий ўсиш суръатлари 123,2% ташкил этди
 • Истеъмол товарлари ишлаб чиқаришнинг саноатдаги улуши 51,5% етиб, ўсиш 3,4 баробарни ташкил этади
Ахоли жон бошига саноат махсулотларини ишлаб чиқариш хажми 2,9 баробарга ошди
 • 2016 й. – 3,51 млн. сўм
 • 2020 й. – 10,7 млн.сўм
 • 1991-2016 йилларда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмлари, реал нархларда 1990 йилга нисбатан 4 баробарга ўсган, ўртача йиллик ўсиш кўрсатгичи 5,5% ни ташкил этган.
 • Ишлаб чиқариш саноатига кирувчи иқтисодий фаолият турлари орасида машинасозлик маҳсулотларини ишлаб чиқариш 264,3% ҳамда бошқа металл бўлмаган минерал маҳсулотлар – қурилиш материаллари 139,2% ва металлургия саноати 124,8%га ўсди
 • Қайта ишлаш саноатининг ўртача ўсиш суръати 10,6% ташкил этади ва унинг ҳажми 2,7 баробарга ортади. Унинг саноатдаги улуши 83% дан 87,5% гача кўтарилади. Юқори технологияларга асосланган маҳсулот ишлаб чиқаришнинг саноатдаги улуши 1,9% дан 8,2% га етказилади. Ялпи саноат маҳсулотларини ишлаб чиқаришдаги экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ҳажми хозирги 27,9% дан 42,5% га етказилади.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш хажми 2,3 баробарга ошди
 • 2016 й. қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ҳажми – 115,6 трлн.сўм

Шу жумладан

 • деҳқончилик махсулотлари хажми - 61755,1 трлн. сўм
 • Чорвачилик махсулотлари хажми - 53844,16 трлн. сўм
 • 2020 й. қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ҳажми – 249,8 трлн.сўм

Шу жумладан

 • деҳқончилик махсулотлари хажми 123556,0 трлн. сўм
 • Чорвачилик махсулотлари хажми - 126198,5 трлн. сўм
 • 2016 йилда пахтачилик-тўқимачилик кластерлари мавжкд бўлмаган
 • 2017-2020 йилларда 122 пахтачилик-тўқимачилик кластерлари ташкил этилди
 • 1991-2016 йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилувчи ташкилотлар, валютадаги тушумини тўлиқ, кейинчалик даромаднинг 50% ини мажбурий тарзда давлатга расмий курс бўйича сотишлари шарт эди
 • 2017-2020 йилларда Ўзбекистонда йилига 20 млн. тоннадан ортиқ мева-сабзавот етиштирилган. Мамлакат дунёда мева ва полиз маҳсуллотлари экспорти бўйича етакчи ўринларни эгаллайди. Хусусан: ўрик, сабзи – 2 -ўрин, беҳи, гилос- 3 -ўрин, хурмо – 4.
 • 2030 йилга 1,1 млн га қишлоқ хўжалиги ерларини ўзлаштириш, 535,6 га лалми, яйлов ва бошқа ерлардан фойдаланиш сарадорлигини ошириш. Қишлоқ хўжалигида меҳнат унумдорлигини 7,5 баробарга оширилиб, 6,5 минг долларга етказилади. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг қайта ишлаш даражаси 30% га ва экспорт ҳажмини 20 млрд АҚШ долларига етказилиши таъминланади.
 • 1990-2010 йй. хизмат кўрсатиш ҳажмлари 1,4 баробарга ўсган
 • 2010-2020 йй. 3,2 баробарга ошиб, ЯИМ улушининг 38,8% ни ташкил этмоқда. Юқори суръатларда алоқа-ахборотлаштириш (6,8 мартага) ва молиявий хизматлар (11 мартага) ҳажми ва улуши ортди.
 • 2030 йилга қадар номинал хизматлар ҳажмини 1580 трлн.сўмга етказилади ва ЯИМ маҳсулотдаги улушини 50% дан оширилади. Хизматларни замонавий турлари алоқа ахборотлаш-тириш хизматлари 7 баробарга, молиявий хизматлар 27 баробарга, халқаро транспорт хизматлари 20 баробарга, яшаш ва овқатланиш хизматлари 3,7 баробарга, таълим, соғлиқни сақлаш ва спорт-маданий оқартув хизматлари ўртача 5-7 баробарга ортиши белгиланган.

Бўлим йўналишлари

Бошига бориб © 2017–2021 «Ўзбекистон ислоҳотлар»