Инвестиция сиёсати, ташқи иқтисодий фаолият

Батафсил

Асосий кўрсаткичлар

Асосий капиталга инвестициялар
 • Асосий капиталга инвестициялар – 51,2 трлн.сўм
 • Барча маблағлар ҳисобидан асосий капиталга киритилган 210,2 трлн.сўм инвестициялар ўзлаштирилди
 • Амалга ошириладиган иқтисодий ислоҳатлар натижасида инвестициялар ҳажми ЯИМ нисбатан 28-26% миқдорида сақланаб, йиллик ўсиш кўрсатгичи 115-120% даражасида бўлади
Асосий капиталга инвестицияларнинг йиллик ўртача ўсиши қарииб 2,1 баробарга ортди
 • 1991 - 2016 йилларда ўртача 10,1%
 • 2020 йилда 2016 йилга нисбатан инвестициялар хажмининг ўртача ўсиш суръати, 19,8% га ўсган
 • Умумий инвестициялар ҳажми 2020 йилга нисбатан 6,5-7,5 баробарга ортиши кутилмоқда
Тўғридан-тўғри инвестициялар хажми 3 баробарга ортди
 • Иқтисодиётни реал секторига тўғридан тўғри ҳорижий инвестициялар ҳажми ЯИМ нисбатан 2,5% ни ташкил этган
 • Инвестицион муҳитни янада яхшиланиши натижасида, тўғридан тўғри хорижий инвестициялар ҳажми, ЯИМ нисбатан 7,5% ташкил этди
 • Тўғридан тўғри хорижий инвестициялар умумий инвестицияларнинг ҳажмида 25%ини ташкил этиб, ЯИМ нисбатан 7-10% даражада сақланиши таъминланади
Қурилиш хажми 2,3 баробарга ошди
 • 2016 й. - 29413,9 млрд. сўм
 • 2020 й. - 88130,3 млрд. сўм
Ташқи савдо хажми 1,5 баробарга ошди
 • 2017 й. – 24 млрд. Долл.
 • 2019 й. – 36 млрд. долл.
Экспортнинг ўртача йиллик ҳажми 1,6 баробарга ошди
 • 2000-2016 йй. 9,2 млрд. долл.
 • 2016-2020 йй. 15,1 млрд. долл.
 • Экспорт потенциали ЯИМ нисбатан хозирги 15,7% дан 60% даражасига кўпайтирилади, мавжуд ташқи савдо балансининг салбий кўрсатгичини бартараф этилади ҳамда ЯИМ нисбатан 10-12% ижобий профицитга эришилади
Тўқимачилик ва тикув-трикотаж махсулотларининг экспорт хажми 2,7 баробарга ошди
 • 2016 й. 308 корхона 43 давлатга 681,1 млн. долл. махсулот экспорт қилинган
 • 2020 й. 1271 (2016 й. нисбатан 413%) корхона 72 давлатга 1,9 млрд. долл. махсулот экспорт қилинди

Бўлим йўналишлари

Бошига бориб © 2017–2021 «Ўзбекистон ислоҳотлар»